olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Talentontwikkeling

  

'OLV – Kweekvijver voor talent' is de slogan die wij als school voeren en aangeeft waar wij voor staan: talenten bij onze leerlingen herkennen en hen de ruimte geven om deze talenten tot ontwikkeling te brengen. In de basis gaan we er vanuit dat leerlingen op zeer uiteenlopende vlakken getalenteerd kunnen zijn en dat onze leerlingen allemaal hun eigen talenten hebben. Om deze uiteenlopende talenten bij onze leerlingen te ontdekken en te stimuleren, kiezen wij er als OLV voor om een breed en veelzijdig onderwijsaanbod te doen. Naast het brede vakkenaanbod in zowel onder- als bovenbouw bieden we daarom onze leerlingen onder andere OLV-uren, OLV-weken, IBC en WON aan. Voor de meer talentvolle leerlingen – waarvan we er traditioneel een flink aantal binnen de school hebben – bieden we bovendien een brugklas met GLTC en vanaf de 2e klas een gymnasiale opleiding aan.  

 

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaan we de meer talentvolle leerlingen nog beter bedienen met een talentontwikkelprogramma. Het programma heeft als doel om de leerlingen die ‘meer kunnen én willen’ uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen en zodoende te laten excelleren zonder dat het reguliere schoolwerk hieronder te leiden heeft. Naast een meer uitdagend en verdiepend programma, bieden we deze leerlingen de vrijheid om het eigen (school)werk zelf in te delen en inhoud te geven aan de eigen leerweg. Hetgeen voor ons ook betekent dat deze leerlingen begeleid worden in het leren omgaan met deze vrijheid en de bijkomende verantwoordelijkheid.

   

De leerlingen die deel gaan uitmaken van het talentontwikkelprogramma, worden niet in een aparte klas geplaatst. Het programma wordt naast het reguliere onderwijs aangeboden, maar wordt wel in de tijd van het normale lesrooster vormgegeven. Naast het volgen van verdiepende en verrijkende modules of extra vakken die worden verzorgd door vakdocenten, kunnen leerlingen er voor kiezen om zelfstandig een onderzoek uit te gaan voeren of om buiten school cursussen of colleges te gaan volgen (dit laatste geldt voor bovenbouwleerlingen). Tevens worden de leerlingen die deel uitmaken van het programma op een aantal momenten in het jaar in peergroups bij elkaar gebracht om met en van elkaar te leren.  

 

Hoewel talentvolle leerlingen die aan het programma gaan deelnemen een grote mate van vrijheid krijgen, is er vanzelfsprekend ook sprake van begeleiding en monitoring. Iedere leerling stelt in samenspraak met zijn tutor of coach zijn individuele programma samen en deze begeleider ziet er vervolgens ook op toe dat de planning, uitvoer en kwaliteit hiervan aan het gewenste niveau beantwoordt. Naast procesbegeleiding ondersteunt de tutor of coach de leerling met het leggen en onderhouden van contacten met vakdocenten en partijen buiten de school en stimuleert hij de leerling om steeds zelfstandiger zaken op te pakken.  

 

Momenteel is de werkgroep talentontwikkeling druk bezig met het bepalen van het aanbod en het organiseren van de begeleiding van het talent-ontwikkelprogramma. Houd voor meer informatie over inhoud, begeleiding, selectiecriteria, enz. deze webpagina in de gaten.