olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Bevorderingsnorm brugklas
 
De volgende bevorderingsnormen gelden voor de brugklas >>lees verder

Toelichting:
-   Het cijfer 5 levert 1 verliespunt op
-   Het cijfer 4 levert 2 verliespunten op
-   Totstandkoming cijfers bij kolom ‘score’: 
           (2x P1 + 3x P2 + 3x P3 (op 1 decimaal)) : 8 = JCD 
           (JCD = jaarcijfer op 1 decimaal). 
           Afronding op hele cijfers: vanaf 0,5 naar boven, lager dan 0,5 naar beneden
-    Kolom ‘score’ = optelsom van afgeronde hele cijfers.
-    Leerlingscore: optelsom afgeronde hele cijfers – verliespunten.  
     Met dit gegeven wordt naar de kolom ‘ score’  gekeken.

Bespreekgebied: Waar letten we onder andere op? 

-          Heeft de leerling voldoende aanleg om een diploma te behalen op het OLV?
-          Is er sprake van voldoende inzet en motivatie?
-          Is er voldoende perspectief m.b.t. Nederlands / Engels / wiskunde? (slaag-zakregeling)
-          De opbouw van de cijferlijst wat de overige vakken betreft
-          Op welke wijze is afronding van het jaarcijfer tot stand gekomen?
-          Hoe is de opbouw van de cijferlijst bij de verschillende trimesters?

Een leerling die t/m P2 bevorderbaar is, maar daarna niet meer wordt altijd besproken.
Een leerling die gedoubleerd is in de brugklas, zit altijd in het bespreekgebied.

Voor meer informatie