olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
20-80learning en IBC

 

Vanaf het schooljaar 2016-2017 kan er binnen het E&M-profiel in de bovenbouw (schooljaar 2016-2017 starten we in 4 havo) gekozen worden voor International Business College. IBC is een traject voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in handel en economie, die houden van verantwoordelijkheid nemen en zin hebben in een uitdaging. Zij gaan inzien wat bepaalde kennis en vaardigheden in praktijk opleveren. Dit vergroot de motivatie en zorgt voor enthousiaste leerlingen die gaan voor een mooie persoonlijke ontwikkeling.  

 


 

Informatie vanuit school (2017-2018)

 

Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar per post of e-mail is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.
  

Informatie van de decanen >>lees verder

 

N.B. Informatie over Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees verder

 

N.B. Uw eventuele adres-, e-mailadres- en telefoonwijziging, bij voorkeur schriftelijk, doorgeven aan de administratie van de school of via het mutatieformulier.

 

 

4 en 5 havo (2017-2018)

 

Mentoren


De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van 4 en 5 havo in schooljaar 2017-2018 zijn:

4HA

   

4HB

   

4HC

   

4HD

   

4HE

   

4HF

   

          

5HA

  

mw. F.F. Huisman

  

fhuisman@olvbreda.nl

5HB

 

M.A. van der Ven

 

rvdven@olvbreda.nl

5HC

 

mw. M.H.A. de Leeuw

 

mdleeuw@olvbreda.nl

5HD

 

J.J.P. Lanters

 

jlanters@olvbreda.nl

5HE

  mw. A.E.J.M. Krijnen        

nkrijnen@olvbreda.nl                                                       

5HF

 

P.E. van den Berg

 

pvdberg@olvbreda.nlAfdelingsleider 4 en 5 havo


     

drs. J.J.P. Lanters

via e-mail bereikbaar: jlanters@olvbreda.nlLeerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt.
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 

Conrector


     

 

C.G.M. Geerts MEd

eindverantwoordelijk schoolleider voor havo

via e-mail bereikbaar: kgeerts@olvbreda.nl 

Actions
Voor meer informatie