olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Wetenschapsoriëntatie

 

Het OLV is de enige school in Breda die is aangesloten bij de WON-akademie. Er zijn geen speciale WON-lessen, maar in de lessen vinden wel allerlei WON-activiteiten plaats. Het doel van de WON is om je als vwo-leerling een voorsprong te geven op het moment dat je naar de universiteit gaat. Zo ben je aan het einde van het vwo al in grote mate in staat om onderzoek te doen op een wetenschappelijke manier. En je ontwikkelt andere vaardigheden zoals projectmatig (samen)werken en presenteren. Bij de meeste onderzoeken werk je samen met je klasgenoten.

 

Voor meer informatie >>lees verder

 

 

 

 

Informatie vanuit school (2017-2018)

 

Via deze link kunt u, na inloggen, de informatie die dit schooljaar per post of e-mail is verstuurd of meegegeven nog eens teruglezen.

  

Informatie van de decanen >>lees verder

N.B. Informatie over Jeugdgezondheidszorg West-Brabant >>lees verder

  

N.B. Uw eventuele adres-, e-mailadres- en telefoonwijziging, bij voorkeur schriftelijk, doorgeven aan de administratie van de school of via het mutatieformulier.

 

 

4, 5 en 6 vwo (2017-2018)

Mentoren

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Hij/zij is de spil in de begeleiding. Iedere week is er een lesuur ingeroosterd waarin de klas van de mentor extra aandacht krijgt. Samen met de afdelingsleider zijn de mentoren verantwoordelijk voor de dagelijkse onderwijspraktijk en de leerlingbegeleiding.

De mentoren van 4, 5 en 6 vwo in schooljaar 2017-2018 zijn:

 

4VA 

  

 

                                              

4VB

      

4VC

     

4VD

 

 

 

4VE

 

 

 

 

5VA

  

 

 

5VB

 

 

5VC

 

 

5VD

   

5VE

   

   

 6VA

  

J.W. Dolislager      

 jwdolislager@olvbreda.nl

 6VB

 

mw. J.M. Cobelens 

 jcobelens@olvbreda.nl

 6VC

 

mw. V. Stes

 vstes@olvbreda.nl

 6VD

 

A.L. Eversdijk

 aeversdijk@olvbreda.nl 

 6VE

 

R. Faes

 rfaes@olvbreda.nl

 6VF

 

R.M.H. Venderbos

 rvenderbos@olvbreda.nl

 

Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo


   

 

S. Botermans MSc

via e-mail bereikbaar: sbotermans@olvbreda.nl  

 

Leerlingen kunnen op elk moment van de dag voor de meest uiteenlopende zaken bij een afdelingsleider terecht. Behalve voor alledaagse schoolzaken als prestaties, bijzonder verlof of melding van ziekte is er veel aandacht voor vragen en problemen van sociale of emotionele aard.
Van 08.30 tot 16.30 uur is er altijd minimaal één afdelingsleider aanwezig.
Natuurlijk kunnen niet alle problemen van een leerling door een afdelingsleider worden opgelost, maar hij kan dan wel zorgen voor eerste opvang, bemiddeling of verwijzing naar een hulpinstantie. De mentor blijft uiteraard voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt.
Een andere taak van de afdelingsleider is de absentiecontrole. Nauwgezet wordt bijgehouden of leerlingen in de les aanwezig zijn. Niet-afgemelde leerlingen worden in de loop van de dag thuis opgebeld. 

Conrector

 
     

 

Drs. T.H.P.M. Swinkels

eindverantwoordelijk schoolleider voor het vwo

via e-mail bereikbaar: tswinkels@olvbreda.nl